Jdi na obsah Jdi na menu

Sluníčka

 

img_6365.jpg

 

Učitelky: vedoucí učitelka Bc. Milena Zapletalová

                 Irena Slaná

Školnice: Eva Procházková

Počet dětí: 28

Sídlo: MŠ Vrbátky

Třída Sluníčka je zaměřena na předškolní děti - snažíme se děti systematicky připravovát na nástup do 1.třídy Základní školy. Poskytujeme jim dostatek činností rozvíjejích jemnou motoriku (příprava na psaní pomocí grafomototrických cvičení), matematické představy, logické myšlení, předčtenářské dovednosti, učí se spolupráci s ostatními dětmi i prosazení sama sebe. Mají dostatek hudebních, výtvarných, tvořivých a pohybových aktivit. Děti pravidelně navštěvují zajímavá místa v okolí, jezdí na poznávací výlety, jsou zapojeny do spolupráce se Základní školou a ve školním roce 2013 / 2014 plníme výchovně vzdělávací cíle podle nového celoročního projektu "Celý rok po Vrbátkách". 

Třída je vybavená moderním nábytkem, vyhovujícím dětem předškolního věku, hračkami a didaktickými pomůckami. Prostory tříd jsou optimální k pohodovému pobytu dětí, pro hry a aktivity dětí, jak pohybové, tak klidové.

Prostory školní zahrady jsou nově zařízeny vhodnými zahradními prvky a dvěma pískovišti, plochou k pohybovým hrám a aktivitám. Je vytvořen prostor i pro volné kreslení v písku a pohybové aktivity při nevhodném počasí.