Jdi na obsah Jdi na menu

Včeličky

 

img_6363.jpg

Učitelky: Mgr. Dagmar Laníková

                Miloslava Jarošová

Školnice: Veronika Klosová

Zaměření třídy: pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé činnosti

Počet dětí: 25

Sídlo: MŠ Štětovice

Telefon: 721 138 688

Třídu Včeličky navštěvují děti ve věku od 2-7 let nejen ze Štětovic, ale i z Hrdibořic, Biskupic a Prostějova. Při naplňování Školního vzdělávacího plánu využíváme moderních vzdělávacích metod, věnujeme se rozvíjení nejen dovedností a schopností dětí, ale především nám jde o individuální přístup a rozvoj každého dítěte jako samostatné osobnosti. K tomu využíváme výtvarných a hudebních metod a prostředků, pohybových cvičení a her, artefiletiky apod. Hravou formou se snažíme děti připravit na vstup na Základní školu, podporujeme zdravou soutěživost, sebevědomí dětí a chuť se naučit něčemu novému.

Třída je vybavená vhodným, moderním nábytkem, který vyhovuje hrám a aKtivitám dětí předškolního věku. Didaktické pomůcky a hračky jsou průběžně doplňovány.

Zahrada je prostorná, dobře a vhodně zařízená zahradními prvky pro předškolní děti. Jsou zde umístěna dvě pískoviště, herní prvky (vláček, šnek, skluzavka a závěsné houpačky), stromy vytvářející stín a písková plocha sloužící k pobytu dětí venku při špatném počasí.